close icon
success
Dziękuję!

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce

background image

Niuanse cyfrowego zarządzania flotą można uznać za skomplikowane, ale telematyka może pomóc organizacjom poprawić wyniki finansowe. Systemy dostarczają aktualne informacje dotyczące lokalizacji i użytkowania pojazdów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej, poprawy bezpieczeństwa oraz wyższej rentowności w różnych sektorach. Szeroka gama zastosowań podnosi zapotrzebowanie na rozwiązania tego rodzaju w coraz bardziej konkurencyjnym krajobrazie rynkowym.

Czym więc jest system telematyczny, jak działa i jakie zadania realizuje? Niniejszy artykuł odpowiada na te pytania i zapewnia wgląd w wieloaspektową rolę telematyki w nowoczesnym zarządzaniu pracą flot pojazdów.

 

Czym jest system telematyczny?

Dla tych, którzy szukają bardziej technicznej definicji, telematykę można określić jako przykład synergii technicznej, ponieważ łączy telekomunikację i informatykę z myślą o zarządzania flotą. Korzystając z systemów GPS i diagnostyki pokładowej, system może dostarczyć wielu informacji o lokalizacji, stanie technicznym, a nawet nawykach kierowcy danego samochodu. Jest to potężny system, który zbiera i przesyła dane w czasie rzeczywistym, dając menedżerom floty wiele możliwości podejmowania lepszych decyzji. Poprawa wydajności operacyjnej, zagwarantowanie bezpieczeństwa na drodze i poprawa efektywności konserwacji zapobiegawczej zależą od złożonej sieci rozwiązań technologicznych. Obecnie branża logistyczna i transportowa nie mogłyby funkcjonować be systemów telematycznych ze względu na ich istotną rolę w budowaniu strategii, planowaniu i realizowaniu zadań związanych z zarządzaniem flotą.

 

Jak działają systemy telematyczne?

Systemy telematyczne działają dzięki zaawansowanej integracji technologii GPS i systemów diagnostyki pokładowej sprzężonych ze sobą za pośrednictwem sieci komórkowych. System składa się z trzech podstawowych elementów: odbiornika GPS, interfejsu silnikowego i modemu. Odbiornik GPS odgrywa kluczową rolę w określaniu dokładnej lokalizacji pojazdu, podczas a interfejs silnika sięga głębiej, wydobywając szczegółowe dane diagnostyczne. Pozyskane informacje są następnie kierowane za pośrednictwem modemu, który umożliwia ich transmisję do scentralizowanego serwera. Na tym nie koniec. Dane są przetwarzane i udostępniane za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania, a użytkownicy końcowi uzyskują analityczny wgląd w działania operacyjne ich floty w czasie rzeczywistym. Ta złożona lecz harmonijna współpraca technologii ułatwia ciągły przepływ informacji i zapewnia całościowy obraz parametrów technicznych pojazdu, jego lokalizacji oraz zachowania kierowcy. Jej rezultatem jest cenne narzędzie dla menedżerów flot umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji, zwiększające efektywność operacyjną, podnoszące bezpieczeństwo i napędzające nowoczesny, proaktywny sposób zarządzania flotą pojazdów.

 

Jakie dane są gromadzone?

Systemy telematyczne zbierają liczne dane, które są analizowane i wykorzystywane do zarządzania flotą. Kluczowe informacje obejmują lokalizację pojazdu, prędkość, czas pracy na biegu jałowym, a także pracę silnika od uruchomienia do wyłączenia i zużycie paliwa. Dodatkowo menedżerowie flot mają wgląd w zachowanie kierowcy, ponieważ rejestrowane są przypadki ostrego hamowania, gwałtownego przyspieszania lub szybkiego pokonywania zakrętów. Dane te mają charakter nie tylko ilościowy, ale także jakościowy i stanowią podstawę zwiększania wydajności operacyjnej, strategicznego planowania czynności serwisowych i konserwacji zapobiegawczej oraz promowana przestrzegania standardów zgodności z przepisami, co ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji zarządzania flotą.

Jakie zadania realizują systemy telematyczne?

W złożonym ekosystemie zarządzania flotą systemy telematyczne działają jako wielopłaszczyznowe rozwiązania szeregu zadań operacyjnych, począwszy od śledzenia pojazdów w czasie rzeczywistym, aż po analizę behawioralną pod kątem bezpieczeństwa i nie tylko. Oto jak rewolucjonizują branżę:

  • Zarządzanie flotą. Telematyka, w tym systemy śledzenia GPS, są podstawą efektywnego zarządzania flotą, ponieważ umożliwiają kompleksowy wgląd w dane bieżące i historyczne dotyczące każdego pojazdu. Obejmuje to historię przejazdów, kody usterek silnika, wskaźniki zużycia paliwa, temperaturę ładunku, statystyki dotyczące zachowania kierowcy i inne dane istotne zarówno dla flot lekkich pojazdów użytkowych (LCV) jak i pojazdów ciężarowych (HCV). Scentralizowane źródło informacji ułatwia koordynację dużej floty, usprawnia planowanie tras, pomaga w tworzeniu efektywnych harmonogramów i właściwej alokacji zasobów, a tym samym usprawnia działalność operacyjną i podnosi jakość świadczonych usług.
  • Planowanie trasy i zarządzanie zadaniami. Oprogramowanie telematyczne doskonale sprawdza się w optymalizacji tras, ponieważ analizuje dane z różnych źródeł, takie jak komunikaty o utrudnieniach w ruchu, warunki pogodowe, jakość nawierzchni, historyczne czasy pokonywania tras oraz stan załadowania pojazdu. Umożliwia to wybór tras najbardziej efektywnych pod kątem czasu przejazdu i zużycia paliwa. Poprawia też terminowość dostaw i poziom satysfakcji klientów, a także ogranicza całkowity wpływ na środowisko naturalne.
  • Zabezpieczenie przed kradzieżą. Rozwiązania telematyczne zwiększają bezpieczeństwo pojazdów poprzez śledzenie ich lokalizacji w czasie rzeczywistym i realizowanie powiadomień w oparciu o technologię geofencing. To rozwiązania kluczowe dla flot pojazdów ciężarowych, które zniechęcają do kradzieży i umożliwiające szybkie odzyskiwanie skradzionych pojazdów. Dodatkowe funkcje, takie jak zdalne blokowanie zapłonu, zapewniają dodatkowy poziom bezpieczeństwa i spokój ducha menedżerów flot.
  • Cyfrowy dziennik. Telematyka usprawnia prowadzenie dokumentacji, ponieważ dane dotyczące przejazdów, takie jak szczegóły trasy, przebieg, zużycie paliwa i czas trwania postojów, są rejestrowane automatycznie. Cyfrowa precyzja upraszcza raportowanie, zapewnia zgodność z prawem i pozwala na prowadzenie dokumentacji do analizy i audytu, co jest ważne przy zarządzaniu podróżami służbowymi i prywatnymi.
  • Konserwacja zapobiegawcza. Dzięki ciągłemu monitorowaniu różnych parametrów, takich jak temperatura silnika, stan akumulatora, zużycie hamulców i ciśnienie w oponach, telematyka pojazdu przewiduje potrzeby serwisowe. Oparte na danych podejście umożliwia zaplanowanie czynności serwisowych dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne, i zapobieganie awariom oraz kosztownym naprawom, a tym samym wydłużenie żywotność pojazdu.
  • Ubezpieczenie. Podmioty ubezpieczeniowe doceniają szeroki zakres danych dostarczanych przez systemy telematyczne, począwszy od zachowań kierowców po wzorce zużycia pojazdów, ponieważ pomagają one w precyzyjnej ocenie ryzyka. Często przekłada się to na niższe składki ubezpieczeniowe dla pojazdów objętych systemami telematycznymi ze względu na promowanie bezpiecznej jazdy i zwiększone środki bezpieczeństwa.
  • Zgodność z wymogami w zakresie ochrony środowiska. W dzisiejszym ekologicznym krajobrazie telematyka ma kluczowe znaczenie. Rozwiązania z zakresu ecodrivingu śledzą poziom emisji spalin, czas na biegu jałowym oraz zużycie paliwa, a także monitorują zachowanie kierowców, a tym samym pomagają zarządcom flot zmniejszać całkowitą emisję dwutlenku węgla i zachować zgodność z rygorystycznymi normami środowiskowymi niezbędną dla firm zorientowanych na zrównoważony rozwój.
  • Bezpieczeństwo i wydajność pracy kierowcy. Oprócz śledzenia pojazdów, telematyka odgrywa istotną rolę w dbałości o bezpieczeństwo kierowców. System monitoruje zachowania, w tym prędkość jazdy, sposób hamowania i stosowanie pasów bezpieczeństwa, identyfikując obszary wymagające poprawy. Informacje zwrotne mogą być przekazywane na bieżąco, co pozwala promować najlepsze praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i kulturę odpowiedzialności wśród kierowców.

 

Wnioski

Systemy telematyczne zasadniczo zmieniły sposób zarządzania flotami pojazdów. Składają się z różnych komponentów operacyjnych i stanowią platformę opartą na danych. Systemy te wykorzystują złożone zbiory danych, wyodrębniając z nich parametry diagnostyczne pozyskiwane na bieżąco i długoterminowe wskaźniki efektywności niezbędne do strategicznej optymalizacji tras, terminowego prowadzenia czynności serwisowych i konserwacji zapobiegawczej, realizowania protokołów bezpieczeństwa kierowcy i zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

Na wymagającym rynku niemieckim Linqo wyróżnia się jako niezawodny dostawca zaawansowanych rozwiązań telematycznych. Oferta firmy jest nie tylko zaawansowana technologicznie, ale także precyzyjnie dostosowana do specyficznych potrzeb różnych flot, w tym samochodów dostawczych i ciężarowych. Systemy Linqo są rezultatem ponad 15 lat doświadczenia branżowego, opinii klientów i innowacji technicznych. Zostały opracowane w europejskich centrach technologicznych. Dzięki skupieniu na możliwościach adaptacji i precyzyjnym działaniu, Linqo jest godnym zaufania partnerem dla firm, które chcą wykorzystać pełne spektrum możliwości telematycznych.