close icon
success
Dziękuję!

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce

background image

Czy tradycyjne metody pobierania opłat spowalniają rozwój Twojej firmy transportowej? Integracja Linqo z systemem e-Toll może być rozwiązaniem, którego potrzebujesz. Ten artykuł pomoże Ci utrzymać pozycję Twojej floty na czele branży ponieważ prezentuje wgląd w przebieg elektronicznego pobierania opłat i sposób, w jaki zmienia on metody pobierania opłat.

 Rozwiązania e-Toll: system pobierania opłat drogowych w Polsce i na Węgrzech

Nie sposób przecenić wpływu efektywnego systemu pobierania opłat na branżę transportową i logistykę. Zwiększone zapotrzebowanie na płynny transport transgraniczny sprawia, że zaawansowane rozwiązania w dziedzinie poboru opłat mają ogromne znaczenie. Rozwiązanie Linqo e-Toll jest kolejnym krokiem tej ewolucji. Nowy elektroniczny system pobierania opłat jest obietnicą rewolucyjnych zmian w pobieraniu opłat w Polsce i na Węgrzech.

 Czym jest e-Toll?

Zasadniczo e-Toll jest elektronicznym systemem pobierania opłat drogowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych punktów poboru opłat, w których kierowcy muszą zatrzymywać się i płacić ręcznie, e-Toll automatyzuje proces, umożliwiając nieprzerwane przejazdy. Dla firm, których trasy przebiegają przez Polskę i Węgry, gdzie system opłat drogowych jest bardzo zróżnicowany w zależności od konkretnych dróg i lokalizacji, rozwiązanie to ma kluczowe znaczenie.

 Dlaczego system e-Toll jest potrzebny?

  • Wygodne zarządzanie płatnościami. W systemie e-Toll wszystkie informacje o płatnościach są dostępne w jednym miejscu. Scentralizowany system upraszcza procedury administracyjne, co ułatwia biznesom śledzenie, zarządzanie i analizowanie wydatków na opłaty.
  • Efektywność operacyjna. Jedną z zasadniczych korzyści systemu e-Toll jest znaczna oszczędność czasu. Automatyczne pobieranie opłat drogowych nie zmusza kierowców do zatrzymywania się, wyszukiwania odliczonej kwoty lub czekania na resztę, Pozwala to nie tylko na skrócenie podróży, ale także na obniżenie ryzyka korków w punktach pobierania opłat.
  • Zgodność z przepisami prawa. System pobierania opłat w Polsce pełni kluczową rolę w finansowaniu utrzymania, rozwoju oraz rozbudowy krajowej infrastruktury drogowej. Ze względu na różnorodne zasady i wysokości opłat istnieje ryzyko powstania niezgodności z przepisami, szczególnie w przypadku odejścia od wcześniej zaplanowanej trasy. System e-Toll zapewnia prawidłowe pobieranie opłat, a tym samym uniknięcie opłat karnych.

 Rozwiązanie Linqo e-Toll zmienia reguły gry

Rozwiązanie e-Toll od Linqo ma kilka zasadniczych zalet.

  • Dostępność dla szerokiej gamy pojazdów. System płatności e-Toll dotyczy pojazdów i zestawów o masie powyżej 3,5 tony oraz autobusów o masie umożliwiającej przewóz więcej niż 9 osób. Szeroka dostępność sprawia, że większość pojazdów użytkowych może korzystać z tego systemu.
  • Automatyczne płatności. Integracja pozwala na automatyczne pobieranie opłat bez konieczności stosowania dodatkowych platform i urządzeń. Oznacza to nie tylko oszczędność czasu, ale też wspieranie kierowców w skoncentrowaniu się na prowadzeniu pojazdu, co sprzyja zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach.
  • Ograniczenie ryzyka. System obniża ryzyko ponoszenia kosztów opłat karnych, szczególnie jeśli kierowca zmodyfikuje wstępnie ustaloną trasę. Jest to szczególnie korzystne dla właścicieli firm, ponieważ gwarantuje im utrzymanie zgodności z przepisami dotyczącymi poboru opłat.
  • Scentralizowane źródło informacji. Wszystkie istotne dane płatności są zebrane w jednym miejscu, co pomaga firmom w optymalizacji działań w oparciu o dane uzyskiwane na bieżąco.

 Szerszy kontekst: pobór opłat drogowych w Polsce

Aby zrozumieć jak duże jest znaczenie systemu e-Toll, niezbędne jest uzyskanie szerszego spojrzenia na rzeczywistość pobierania opłat drogowych w Polsce. Opłaty drogowe są z zasady pobierane od użytkowników konkretnych odcinków dróg, mostów czy tuneli. Opłaty finansują utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej. W Polsce stawki opłat drogowych różnią się w zależności od masy pojazdu. W przypadku pojazdów o DMC przekraczającej 3,5 tony system e-Toll jest obowiązkowy i obejmuje płatne odcinki autostrad, dróg ekspresowych oraz wybranych dróg krajowych.

Wprowadzenie systemu e-Toll w Polsce oznacza znaczącą zmianę w porównaniu z wcześniej wykorzystywanym systemem viaTOLL. Nowy system wdrożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w roku 2021 ma rozszerzone możliwości, a jednocześnie sprawia, że pobieranie opłat jest bardziej efektywne i wygodniejsze dla kierowców pojazdów ciężarowych.

Zintegrowanie rozwiązanie Linqo e-Toll to ważny krok dla firm transportowych i logistycznych. To płynne, efektywne i zgodne z przepisami narzędzie do zarządzania opłatami drogowymi w Polsce i na Węgrzech może być przełomowe dla wielu firm działających w tym regionie. W miarę zmieniania się branży transportowej, niezawodne rozwiązania, takie jak e-Toll, będą odgrywać coraz bardziej istotną rolę w kształtowaniu jej przyszłości.