close icon
success
Dziękuję!

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane? 

 

I. Przetwarzanie danych osobowych

Realizując obowiązek, wynikający z przepisów art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma “LINQO Sp. z o.o.”, z siedzibą we Wrocławiu 50-043, przy ul. Podwale 1/30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537198, REGON: 360468661, NIP: 8971804573, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer tel. +48 71 322 00 22 .

Inspektor Ochrony Danych

Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych urzęduje w siedzibie Administratora pod adresem: “LINQO Sp. z o.o.”, ul. Podwale 1/30, 50-043 Wrocław, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer tel. +48 71 322 00 22.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się w następujących celach:

a) Cel przetwarzania: Wszelkie czynności związane z przygotowaniem, zawarciem, należytym wykonaniem i rozwiązaniem umów.
Okres przetwarzania: Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych celach związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b).

b) Cel przetwarzania: Wszelkie czynności związane z przygotowaniem, zawarciem, należytym wykonaniem i rozwiązaniem umów, których nie jesteś stroną.
Okres przetwarzania: Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych celach związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f).

c) Cel przetwarzania: Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód w tym: informowanie o Administratorze i o jego działalności, marketing realizowany poprzez kanały elektroniczne i telefon, przygotowywanie i wysyłanie zamówionych ofert handlowych, odpowiedzi na wiadomości wysyłane za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
Okres przetwarzania: Do czasu wycofania udzielonych zgód.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a).W odniesieniu do sytuacji z punktów 3 lit. a-b, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanych celów.

Źródła pozyskiwania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł dostępnych publicznie, np. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i bazy REGON.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, drukarnie, dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy usług IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora,
c) podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Tobą lub Podmiotem, którego jesteś reprezentantem. Po tym czasie, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia. Po tym czasie, przez okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Uprawnienia

Przysługuje Ci prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
b) żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
e) żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
f) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)Szczegółowy zakres Twoich uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. “Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu.

Zmiany polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki oraz jego aktualizacji.

II. Polityka plików Cookies

“Cookies” to to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. “Cookies” pozwalają m.in. wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei “Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku “Cookies”.

Informacji zawartych w plikach “Cookies” używamy w celu m.in do udostępniania różnego rodzaju narzędzi i funkcjonalności strony internetowej oraz w celu gromadzenia ogólnych danych statystycznych. To pozwala nam identyfikować sposób korzystania użytkowników ze strony internetowej i daje możliwość ulepszania jej budowy oraz zawartości. Podkreślamy, że dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “Cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Uniemożliwiają również personalną identyfikację użytkownika.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące “Cookies” oraz dokonać ich ręcznego usunięcia. Właściwe informacje o obsłudze plików “Cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach, zależnie od rodzaju przeglądarki.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików “Cookies” oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

 

Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Nazwa
Dostawca Owner of this website
Cel Saves the visitors preferences selected in the Cookie Box of Borlabs Cookie.
Nazwa pliku cookie borlabs-cookie
Data wygaśnięcia plików cookie 1 Year
Marketingowe pliki cookie są używane przez zewnętrznych reklamodawców lub wydawców do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Robią to, monitorując użytkowników na stronach internetowych.

Nazwa
Dostawca Google LLC
Cel Cookie by Google used for website analytics. Generates statistical data on how the visitor uses the website.
Polityka prywatności https://policies.google.com/privacy?hl=en
Nazwa pliku cookie _ga,_gat,_gid
Data wygaśnięcia plików cookie 2 Years

Nazwa
Dostawca Facebook
Cel Used to unblock Facebook content.
Polityka prywatności https://www.facebook.com/privacy/explanation
Host/Hości .facebook.com
Nazwa
Dostawca contactleader.pl
Polityka prywatności https://www.contactleader.one/cookies.html
Host/Hości contactleader.pl, widget.contactleader.pl
Nazwa
Dostawca Google
Cel Used to unblock Google Maps content.
Polityka prywatności https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Host/Hości .google.com
Nazwa pliku cookie NID
Data wygaśnięcia plików cookie 6 Month
Nazwa
Dostawca Facebook
Cel Used to unblock Instagram content.
Polityka prywatności https://www.instagram.com/legal/privacy/
Host/Hości .instagram.com
Nazwa pliku cookie pigeon_state
Data wygaśnięcia plików cookie Session
Nazwa
Dostawca OpenStreetMap Foundation
Cel Used to unblock OpenStreetMap content.
Polityka prywatności https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
Host/Hości .openstreetmap.org
Nazwa pliku cookie _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token
Data wygaśnięcia plików cookie 1-10 Years
Nazwa
Dostawca Twitter
Cel Used to unblock Twitter content.
Polityka prywatności https://twitter.com/privacy
Host/Hości .twimg.com, .twitter.com
Nazwa pliku cookie __widgetsettings, local_storage_support_test
Data wygaśnięcia plików cookie Unlimited
Nazwa
Dostawca Vimeo
Cel Used to unblock Vimeo content.
Polityka prywatności https://vimeo.com/privacy
Host/Hości player.vimeo.com
Nazwa pliku cookie vuid
Data wygaśnięcia plików cookie 2 Years
Nazwa
Dostawca YouTube
Cel Used to unblock YouTube content.
Polityka prywatności https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Host/Hości google.com
Nazwa pliku cookie NID
Data wygaśnięcia plików cookie 6 Month

Nazwa
Dostawca Linqo
Nazwa pliku cookie introShow

 

—-

Uwaga! Powyższa treść jest chroniona prawem autorskim. Powielanie, publikowanie lub wykorzystywanie tych treści do własnych celów bez zgody właściciela jest zabronione. Chcielibyśmy podkreślić, że kradzież treści stanowi naruszenie prawa autorskiego i praw pokrewnych w art. 115, art. 116 i podlega grzywnie, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do 3 lat.