close icon
success
Dziękuję!

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce

background image

System poboru opłat e-TOLL został wprowadzony w Polsce przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2021 roku. Znacznie różni się od wcześniej obowiązującego rozwiązania viaTOLL. Jest to elektroniczny system poboru opłat zaprojektowany w celu automatyzacji płatności za przejazd i ułatwiający nieprzerwane przejazdy. System e-TOLL zwiększa szybkość i wygodę uiszczania opłat drogowych przez kierowców samochodów ciężarowych. Zapewnia wiele korzyści szczególnie istotnych na terytorium Polski i Węgier, gdzie wysokości i rodzaje opłat są zróżnicowane. Istotne zalety to wygodne zarządzanie płatnościami, sprawne działanie, zgodność z przepisami oraz szeroki zakres obsługiwanych pojazdów.​​​. 

 

Jak działa e-TOLL? 

Elektroniczny mechanizm poboru opłat e-Toll zrewolucjonizował transport drogowy w Polsce i na Węgrzech poprzez automatyzację płatności za przejazdy. System ten pozwala na płynne, nieprzerwane podróże, ponieważ eliminuje potrzebę ręcznego uiszczania opłat w tradycyjnych punktach poboru.​. 

System obsługuje wiele rodzajów pojazdów, w tym pojazdów ciężarowych i zestawów o masie powyżej 3,5 tony, a także autobusów wyposażonych w więcej niż 9 miejsc. Jedną z kluczowych cech rozwiązania e-TOLL jest automatyczna obsługa płatności, która eliminuje potrzebę korzystania z dodatkowych platform lub urządzeń. Sprzyja to oszczędności czasu i pozwala kierowcom skupić się na drodze i zadbać o bezpieczeństwo. Ponadto system znacznie obniża ryzyko ponoszenia kosztów opłat karnych, szczególnie jeśli kierowca zmodyfikuje wstępnie ustaloną trasę, i pomaga przestrzegać obowiązujących przepisów. Innym ważnym aspektem jest centralizacja gromadzenia danych dotyczących płatności umożliwiająca firmom optymalizację kosztów operacyjnych dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym.​. System ten jest wydajnym i sprawnym rozwiązaniem kwestii dokonywania płatności za przejazdy, które przynosi znaczne korzyści przedsiębiorstwom wykorzystującym w swojej działalności pojazdy użytkowe. 

Na jakich drogach można płacić za przejazd za pomocą e-TOLL? 

System e-TOLL w Polsce umożliwia dokonywanie opłat drogowych na wielu odcinkach, w tym na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach, o łącznej długości około 3600 km. Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony są zobowiązani do uiszczenia opłaty drogowej, która ma przyczyniać się do utrzymania i poprawy infrastruktury drogowej. Ponadto system jest dostępny dla kierowców lżejszych pojazdów, takich jak samochody osobowe i motocykle, którzy mogą płacić za wjazd na określone odcinki autostrad, takie jak A2 (Konin–Stryków) i A4 (Wrocław–Sośnica) za pośrednictwem aplikacji e-Toll PL. Ponadto system e-TOLL działa na Węgrzech, co rozszerza jego zastosowanie dla pojazdów podróżujących na tym terenie. 

 

Jakie pojazdy są objęte systemem e-TOLL? 

System e-TOLL obejmuje szeroki zakres pojazdów, zachowując podział na cięższe i lżejsze. Jest on obowiązkowy dla pojazdów ciężkich, w szczególności tych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony – ciężarówek i autobusów wyposażonych w więcej niż dziewięć miejsc siedzących. Kategoria ta obejmuje pojazdy użytkowe i osobowe, odzwierciedlając ich znaczne wykorzystanie i zużywanie infrastruktury drogowej. 

System obejmuje również lżejsze pojazdy, takie jak samochody osobowe i motocykle, na niektórych odcinkach głównych autostrad. Chociaż korzystanie z systemu e-TOLL nie jest obowiązkowe dla lżejszych pojazdów, stanowi on wygodną metodę uiszczania opłat na określonych odcinkach autostrad zarządzanych przez państwo, takich jak A2 (Konin–Stryków) i A4 (Wrocław–Sośnica) w Polsce. Rozróżnienie to podkreśla wszechstronność systemu umożliwiające zaspokojenie potrzeb kierowców różnych typów pojazdów – od ciężkiego transportu komercyjnego po pojazdy osobowe. To kompleksowy i wydajny mechanizm poboru opłat dla różnych kategorii pojazdów. 

 

Naliczanie opłat w systemie e-TOLL 

System e-TOLL oblicza opłaty drogowe na podstawie typu pojazdu i kilku innych konkretnych czynników. W przypadku samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony i motocykli system stosuje jednolite stawki podczas podróży po rządowych odcinkach autostrad A2 i A4. Stawki zostały ustalone na poziomie 5 gr/km dla motocykli oraz 10 gr/km dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. 

W przypadku cięższych pojazdów, takich jak samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusy, stawki różnią się w zależności od kilku kryteriów: klasy drogi, po której się poruszają, maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz spełnianej normy emisji spalin EURO. Pojazdy te są podzielone na trzy grupy obliczania opłat drogowych: pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton, pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz autobusy o liczbie miejsc przekraczającej 9 niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej. 

Jak opłacić przejazd w systemie e-TOLL? 

Sposób dokonywania płatności w systemie e-TOLL zależy od typu pojazdu. W przypadku samochodów osobowych o DMC poniżej 3,5 tony i motocykli procedura jest nieskomplikowana. Podróżni mogą zakupić cyfrowy bilet autostradowy za pośrednictwem sklepu etoll.gov.pl, aplikacji e-TOLL PL TICKET lub u partnerów systemu e-TOLL. Dostępne metody płatności to karta kredytowa połączona z aplikacją, usługa BLIK lub podobne metody oferowane na stronie internetowej. Innym rozwiązaniem jest aplikacja e-TOLL PL. 

Dla samochodów ciężarowych i autobusów opłaty za przejazd są naliczane w czasie rzeczywistym i dostępne są dwie opcje płatności: konto przedpłacone i konto z odroczoną płatnością. Konto przedpłacone działa jak telefon na kartę; użytkownicy ładują środki na konto pojazdu w celu pokonywania wyznaczonych odcinków dróg. Opłaty e-TOLL są automatycznie potrącane, a użytkownicy – powiadamiani o niskim stanie środków na koncie. Konto można doładować online lub gotówką w punktach obsługi klienta. Konto z odroczoną płatnością działa jak rachunki za media. Kierowcy pokonujący płatne odcinki dróg otrzymują miesięczną fakturę, którą można opłacić w taki sam sposób jak konto przedpłacone. 

 

Metody płatności 

System e-TOLL zapewnia różne opcje dokonywania płatności. Użytkownicy mogą wybrać automatyczne naliczanie opłat z wykorzystaniem lokalizatorów GPS lub mobilnych urządzeń pokładowych połączonych z internetowym kontem klienta. Innym rozwiązaniem jest aplikacja mobilna, która umożliwia ręczne uiszczanie opłat drogowych, ale wymaga aktywnego zarządzania. W przypadku określonych odcinków elektroniczny bilet autostradowy można kupić ręcznie w aplikacji lub na niektórych stacjach benzynowych, a jego okres ważności to 48 godzin od planowanej daty podróży. Należy pamiętać, że urządzenia pokładowe, które automatycznie naliczają opłaty e-TOLL, są wygodniejsze, ponieważ eliminuje to konieczność ręcznego zakupu biletu. 

 

Płatność poprzez aplikację 

Płatności za przejazd w systemie e-TOLL można wygodnie dokonywać z bezpłatnej aplikacji. Jest to przyjazne rozwiązanie zarówno dla regularnych, jak i okazjonalnych użytkowników dróg. Aby skorzystać z tej metody, kierowcy muszą najpierw pobrać aplikację e-TOLL PL dostępną na smartfony z różnymi systemami operacyjnymi. Po zainstalowaniu niezbędna jest rejestracja i powiązanie aplikacji z internetowym kontem użytkownika. 

Po skonfigurowaniu konta należy dodać metodę płatności, taką jak karta kredytowa, debetowa albo płatności mobilne, takie jak BLIK. Odpowiednie przygotowanie pozwala na płynne przeprowadzanie transakcji w aplikacji. Planując podróż, kierowcy po prostu logują się do aplikacji i ręcznie inicjują proces uiszczania opłat drogowych za odcinek, który zamierzają pokonać. 

Interfejs aplikacji prowadzi użytkownika, pomagając wybrać określone odcinki dróg i wprowadzić niezbędne szczegóły, takie jak numer rejestracyjny pojazdu oraz przewidywana data i godzina podróży. Elastyczność usługi jest korzystna w przypadku planowania podróży, ponieważ wygenerowany bilet elektroniczny jest ważny przez 48 godzin od określonej godziny rozpoczęcia, zapewniając dostępność usługi w planowanym czasie podróży. 

Metoda ta wymaga aktywnego zarządzania przez użytkownika, ale stanowi praktyczne rozwiązanie dla osób, które preferują bezpośrednią kontrolę nad płatnościami za przejazd lub nie podróżują płatnymi odcinkami dróg zbyt często.  

 

Automatyczna płatność za przejazd z użyciem sprzętu GPS 

Usługa automatycznej płatność za przejazd z wykorzystaniem urządzeń GPS realizowana przez Linqo jest zaawansowanym technicznie i wydajnym rozwiązaniem dla kierowców pojazdów często poruszających się po płatnych drogach w Polsce i na Węgrzech. Ten innowacyjny system wykorzystuje lokalizatory GPS lub mobilne urządzenia pokładowe płynnie zintegrowane z internetowym kontem klienta przypisanym do pojazdu. Skutecznie na bieżąco śledzi lokalizację i trasę pojazdu, umożliwiając automatyczne naliczanie opłat drogowych. Technologia ta usprawnia proces płatności oraz zapewnia dokładność i niezawodność naliczania, a tym samym eliminuje potrzebę stosowania ręcznych płatności i znacznie zmniejsza ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów. 

Nasza integracja z systemem e-TOLL ułatwia automatyczne uiszczanie opłat drogowych, oszczędza Twój czas i zapobiega przerwom w podróży. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które unikają kar z powodu nieoczekiwanych zmian trasy, ponieważ mogą automatycznie dokonywać wymaganych opłat za korzystanie z dróg. Dodatkowo system umożliwia wygodne zarządzanie płatnościami, a wszystkie istotne dane dotyczące płatności są łatwo dostępne w jednym miejscu do analizy lub w razie innych szczególnych wymagań biznesowych. Aby uzyskać kompleksową wiedzę na temat zalet rozwiązania e-TOLL Linqo, odwiedź stronę Linqo e-TOLL Solutions i skontaktuj się z naszym zespołem. 

 

Kary za nieopłacenie przejazdu 

Kary za nieuiszczenie opłat drogowych w systemie e-TOLL są ściśle egzekwowane w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Jeśli kierowca nie uiści opłaty drogowej przy pokonywaniu płatnego odcinka drogi, ma trzydniowy okres karencji na uregulowanie opłaty. W przeciwnym razie wystawiane jest wezwanie do dokonania opłaty. Kary za brak płatności mają różne wysokości. W przypadku samochodów osobowych kwota mandatu wynosi 500 PLN, podczas gdy na kierowców samochodów ciężarowych nakładane są opłaty karne w wysokości 1500 PLN. Ponadto jazda z zakrytymi lub nieczytelnymi tablicami rejestracyjnymi także podlega karze grzywny. Manipulowanie przy urządzeniach pokładowych i zewnętrznych systemach lokalizacji (OBU, ZSL) w celu zmiany wysokości opłaty za przejazd jest niedozwolone, a w razie wykrycia podlega karze grzywny w wysokości 750 PLN. System e-TOLL, przeznaczony zarówno dla pojazdów komercyjnych, jak i prywatnych, to skuteczny sposób dokonywania opłat drogowych, dzięki któremu można unikać kolejek przy bramkach poboru opłat. Rozwiązanie to staje się coraz bardziej niezastąpione, zwłaszcza w obliczu planów rozszerzenia opłat na wszystkie drogi ekspresowe.