close icon
success
Dziękuję!

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce

background image

Jazda samochodem bez ważnego przeglądu technicznego nie tylko zagraża bezpieczeństwu, ale także naraża właściciela na poważne konsekwencje prawne. W tym artykule omówimy konsekwencje pominięcia obowiązkowego przeglądu pojazdu, w tym wysokość grzywny i inne potencjalne następstwa prawne. Dbałość o terminowe przeprowadzanie przeglądów technicznych może uchronić Cię przed wysokimi mandatami i zapewnić, że Twój samochód będzie sprawny i bezpieczny.

 

Przepisy prawne dotyczące przeglądu samochodu

W Polsce wszystkie pojazdy poruszające się po drogach publicznych muszą przejść przegląd techniczny w celu potwierdzenia ich zdatności do ruchu drogowego oraz zgodności z normami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Rodzaje przeglądów:

  1. Przeglądy okresowe Rutynowe kontrole są wymagane w przypadku większości użytkowanych pojazdów. Nowe samochody przechodzą pierwszy przegląd po trzech latach, drugi zaś po dwóch kolejnych latach eksploatacji. Pojazdy starsze muszą być poddawane corocznej kontroli.
  2. Przeglądy dodatkowe Pojazdy mogą wymagać przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego, jeśli w wyniku policyjnej kontroli drogowej lub po wypadku uprawnione służby podejrzewają, że są niebezpieczne lub niezgodne z wymogami środowiskowymi. Znaczące naprawy wymagają również dodatkowych inspekcji w celu potwierdzenia zgodności z przepisami bezpieczeństwa.
  3. Kontrole zgodności Przeglądy te są obowiązkowe dla samochodów zabytkowych przed ich pierwszą rejestracją w Polsce, ponieważ zapewniają zgodność z normami dotyczącymi pojazdów zabytkowych. Takie samochody są jednak zwolnione z okresowych przeglądów.

Regularne przeglądy utrzymują samochody w dobrym stanie technicznym, a tym samym zmniejszają ryzyko wypadków i stopień zanieczyszczenia środowiska. Bycie na bieżąco z tymi wymaganiami zapobiega surowym karom, a jednocześnie pomaga utrzymać pojazd w stanie bezpiecznym i zgodnym z przepisami.

 

Kary za brak ważnego badania technicznego pojazdu

W Polsce niepoddanie pojazdu badaniu technicznemu na czas może skutkować wysokimi karami i innymi konsekwencjami. Kwota mandatu za takie wykroczenie wynosi od 1500 PLN do nawet 5000 PLN, w zależności od stanu pojazdu i czasu, jaki upłynął od ostatniego przeglądu.

W poważniejszych przypadkach, zwłaszcza jeśli samochód jest źle utrzymany lub jeśli jednocześnie doszło do kilku naruszeń, wysokość grzywny może wzrosnąć do 6000 PLN. Jeśli kierowca zdecyduje się nie przyjąć mandatu i skierować sprawę do sądu, a sędzia uzna go za winnego, kara może wynieść nawet 30 000 PLN.

Oprócz kar finansowych, władze mogą skonfiskować dowód rejestracyjny pojazdu, co zmusza właściciela do poddania się kolejnemu przeglądowi technicznemu w ciągu siedmiu dni. W tym okresie pojazd nie może być legalnie użytkowany na drogach publicznych, z wyjątkiem dojazdu do najbliższej stacji diagnostycznej. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować dodatkowymi karami.

Ponadto jazda bez przeglądu stwarza ryzyko związane z ubezpieczeniem. Jeśli udowodniono zły stan techniczny pojazdu uczestniczącego w kolizji lub wypadku, ubezpieczyciele mogą domagać się zwrotu wypłaconych odszkodowań. Ogólnie rzecz biorąc, zaniedbanie regularnych przeglądów może skutkować nie tylko obciążeniami finansowymi, ale także poważnymi komplikacjami prawnymi i ubezpieczeniowymi.

Przegląd i ubezpieczenie pojazdu

Uzyskanie ubezpieczenia dla pojazdu bez ważnego przeglądu technicznego jest możliwe w przypadku podstawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), ale wiąże się ze znacznym ryzykiem. W Polsce, jeśli samochód nie przeszedł przeglądu technicznego na czas i uczestniczył w wypadku, ubezpieczyciele nadal mogą początkowo wypłacić odszkodowanie z polisy OC. Mogą jednak później szczegółowo zbadać przyczynę wypadku. Jeśli okaże się, że zły stan pojazdu i związany z nim brak ważnego badania technicznego przyczynił się do wypadku, ubezpieczyciel może dochodzić roszczeń regresowych. Oznacza to, że będzie domagać się zwrotu odszkodowania od kierowcy, który jest sprawcą zdarzenia.

Zasady są bardziej restrykcyjne w przypadku ubezpieczeń AC i NNW. Ubezpieczyciele często zawierają klauzule, które wykluczają ochronę pojazdu bez ważnego przeglądu technicznego. Jeśli do wypadku dojdzie w takich okolicznościach, ubezpieczyciel może całkowicie odmówić ochrony ubezpieczeniowej. W związku z tym kierowcy mogą być zmuszeni do pokrycia wszystkich kosztów naprawy i odszkodowań dla innych poszkodowanych z własnej kieszeni.

Jazda bez ważnego badania technicznego naraża właścicieli pojazdów na poważne ryzyko finansowe. Obejmuje to nie tylko grzywny nakładane przez organy ścigania, ale także ryzyko poniesienia znacznych wydatków w razie wypadku. Zachowanie zgodności z wymogami w zakresie kontroli stanu technicznego ma kluczowe znaczenie dla zachowania ochrony prawnej i finansowej.

 

Koszt przeglądu pojazdu

W Polsce koszt badania technicznego wynosi zazwyczaj 99 PLN. W przypadku pojazdów wyposażonych w instalację LPG lub CNG opłata za przegląd wzrasta do 162 PLN. 

Przegląd motocykla kosztuje 63 PLN, a samochodu ciężarowego, pojazdu specjalnego i ciągnika siodłowego o masie całkowitej od 3,5 do 16 ton – 153 PLN. Większe pojazdy o DMC powyżej 16 ton są objęte opłatą w wysokości 176 PLN. 

Firmy zarządzające flotami pojazdów mogą skorzystać z rozwiązań Linqo, aby usprawnić proces wykonywania badania technicznego i uniknąć kar. Linqo zapewnia kompleksowe narzędzia do zarządzania flotą, które umożliwiają skutecznie planowanie i monitorowanie czynności konserwacyjnych. Optymalizując te procesy, firmy mogą zachować zgodność swojej floty z przepisami, zminimalizować ryzyko kar za brak terminowości dokonywania badania technicznego i poprawić ogólną efektywność operacyjną.