close icon
success
Dziękuję!

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce

background image

Prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy jest znaczącym naruszeniem kodeksu drogowego i pociąga za sobą wysokie kary finansowe i inne poważne konsekwencje. Przepisy pozostają rygorystyczne niezależnie od tego, czy prowadzisz ciężarówkę w promieniu 50 km czy do 100 km. Kluczowe znaczenie ma zrozumienie, co oznacza jazda bez karty, jak radzić sobie z sytuacjami takimi jak jazda po terenie firmy oraz jak prawidłowo obsługiwać i opisywać wydruki z tachografu w takich przypadkach. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez środki ostrożności i kroki niezbędne, aby uniknąć kar i zapewnić zgodność z przepisami w przypadku braku karty kierowcy.

 

Czym jest karta kierowcy?

Karta kierowcy jest elektronicznym dokumentem identyfikującym zawodowego kierowcę obsługującego pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe. Jest niezbędna do precyzyjnego rejestrowania godzin jazdy, prędkości i innych kluczowych parametrów pracy, aby zapewniać przestrzeganie przepisów prawa pracy. Umożliwia organom władzy weryfikację zgodności z przepisami transportowymi, ma też zapobiegać przeciążeniu kierowców pracą i zwiększać poziom bezpieczeństwa na drogach.

Linqo oferuje rozwiązania do monitorowania pojazdów, które płynnie integrują się danymi z tachografów. Pomagają zoptymalizować zarządzanie flotą i zachować zgodność z przepisami. Te usługi umożliwiają firmom transportowym monitorowanie działania kierowców, usprawniają działalność operacyjną i minimalizują kary za jazdę bez karty kierowcy. Dzięki Linqo menedżerowie flot uzyskują wgląd w czasie rzeczywistym w pracę kierowców, co ułatwia utrzymanie standardów bezpieczeństwa i zwiększenie efektywności we wszystkich obszarach.

Możliwe konsekwencje prowadzenia samochodu bez karty kierowcy

W Polsce korzystanie z tachografów i kart kierowców reguluje ustawa o tachografach z 2018 roku, która nakłada na każdego zawodowego kierowcę obowiązek rejestrowania swojej pracy za pomocą karty kierowcy w tachografie. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować znacznymi karami. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, mandaty za jazdę bez karty mogą sięgać nawet 2000 PLN, a dodatkowe kary obowiązują za nieprawidłowo udokumentowaną pracę lub brakujące wydruki.

Kierowcom przyłapanym na korzystaniu z cudzej karty grozi mandat w wysokości 2000 PLN. Co więcej, firmy i menedżerowie transportu nie są zwolnieni z odpowiedzialności. Właściciele firm mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 2000 PLN, a menedżerowie do 500 PLN za każde naruszenie.

Aby uniknąć wysokich kar i potencjalnego zakazu pracy, kierowcy powinni zawsze mieć przy sobie ważną kartę i przestrzegać prawidłowych procedur rejestrowania czynności na wydrukach, takich jak podpisywanie i dokumentowanie godzin jazdy. Staranne przestrzeganie przepisów dotyczących tachografów i właściwe użytkowanie tych urządzeń podnosi bezpieczeństwo drogowe i zapewnia nieprzerwaną działalność biznesową.

 

Co zrobić w przypadku utraty lub braku karty kierowcy?

Utrata lub uszkodzenie karty kierowcy może być stresującym doświadczeniem, ale poniższe kroki pomogą skutecznie poradzić sobie z taką sytuacją: 

 1. Zgłoś utratę. Niezwłocznie powiadom lokalną policję o utracie lub kradzieży karty, aby zapobiec nadużyciom. Uzyskaj raport lub numer referencyjny zgłoszenia jako dowód.
 2. Złóż wniosek o duplikat. Wniosek o wydanie karty zastępczej należy złożyć online do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW). Na złożenie wniosku masz siedem dni, a doręczenie nowej karty zajmuje zwykle do ośmiu dni roboczych.
 3. Wydrukuj zapisy z tachografu. Przed rozpoczęciem podróży wydrukuj dane z tachografu pojazdu, którym będziesz jechać. Dołącz swoje imię i nazwisko, numer prawa jazdy i podpis. Wydruk ten posłuży jako rejestr aktywności podczas oczekiwania na nową kartę.
 4. Udokumentuj swoje działania. Po zakończeniu podróży ponownie wydrukuj dane z tachografu, aby udokumentować swoje działania. Ręcznie dodaj okresy pracy i odpoczynku, wraz z danymi identyfikacyjnymi i podpisem.
 5. Prowadź zapisy. W przypadku kontroli należy mieć przy sobie raport policyjny, kopię wniosku o wymianę i wydrukowane dane z tachografu, aby zachować zgodność z przepisami.
 6. Wróć do bazy. Jazda bez karty kierowcy jest dozwolona przez maksymalnie 15 dni, ale jeśli czas podróży przekroczy ten limit, należy wrócić do bazy.

Postępując zgodnie z tymi krokami, zminimalizujesz skutki utraty karty i unikniesz problemów prawnych. Właściwe prowadzenie dokumentacji i proaktywna postawa są niezbędne do zachowania zgodności z przepisami w takich sytuacjach.

Jak wypełnić wydruk podczas jazdy bez karty?

W przypadku jazdy bez karty kierowcy prowadzenie dokładnych zapisów tachografu ma kluczowe znaczenie. Wykonaj poniższe kroki, aby wypełnić wydruk:

1. Wydruk początkowy:

 •     Przed rozpoczęciem podróży należy wydrukować dane z tachografu, w tym informacje o pojeździe, aktualną datę i godzinę.
 •     Dopisz swoje imię i nazwisko, numer prawa jazdy i podpis.
 •     Zapisz wszelkie dodatkowe szczegóły, takie jak lokalizacja początkowa i nazwa firmy.

2. Ręcznie prowadzony rejestr aktywności:

 •     Podczas jazdy należy prowadzić ręczny dziennik czynności, takich jak prowadzenie pojazdu, inna praca, dyspozycyjność i okresy odpoczynku. Oznaczaj czasy dokładnie i konsekwentnie.
 •     Pamiętaj, aby uwzględnić przerwy na odpoczynek i posiłki.

3. Wydruk końcowy:

 •     Po zakończeniu trasy ponownie wydrukuj dane z tachografu. Sprawdź, czy dane odzwierciedlają faktyczne zakończenie jazdy.
 •     Zapisz czas i miejsce zakończenia podróży i sprawdź, czy wszystkie działania zostały uwzględnione.
 •     Podpisz i opatrz datą wydruk końcowy.

4. Dodatkowe informacje:

 •     W razie potrzeby zapisz wszelkie niezarejestrowane okresy pracy, czasy podróży lub okresy dostępności, których tachograf nie może zarejestrować.
 •     Przechowuj te wydruki, a także wszelkie raporty lub wnioski o wymianę karty, w jednym miejscu.

Dzięki tym krokom można wykazać postępowanie zgodne z prawem podczas kontroli, nawet bez karty kierowcy.

 

W jakich przypadkach można jeździć bez karty kierowcy?

Prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy jest zazwyczaj zabronione, ale istnieją wyjątki uzasadnione pewnymi okolicznościami. Do użytku prywatnego i rekreacyjnego kierowcy nie potrzebują karty, jeśli masa pojazdu ciężarowego nie przekracza 7,5 tony. Krótkodystansowe przejazdy do 50 km w regularnym transporcie pasażerskim są również zwolnione z wymogu posiadania karty lub tachografu. Pojazdy specjalistyczne na trasach do 100 km, takie jak pojazdy pomocy drogowej i pojazdy ciężarowe o masie poniżej 7,5 tony, zasilane LPG, CNG lub energią elektryczną, mogą być obsługiwane bez karty. W przypadku zgubienia, kradzieży lub nieprawidłowego działania karty, kierowca może kontynuować pracę przez maksymalnie 15 dni, przestrzegając ścisłych wytycznych dotyczących korzystania z wydruków. Pomimo tych wyjątków, dokładna dokumentacja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami o ruchu drogowym.