close icon
success
Dziękuję!

Skontaktujemy się z Tobą wkrótce

background image

Ze względu na zmiany w technologii i obowiązujących przepisach, w 2024 roku branża zmierza w kierunku innowacyjnych praktyk. Wartość rynku w 2022 roku przekroczyła 18 miliardów USD i oczekuje się, że będzie on rozwijał się w rocznym tempie (CAGR) wynoszącym ponad 15% od 2023 do 2032 roku, co tylko podkreśla tę ewolucję. Ten artykuł zawiera analizę kluczowych trendów kształtujących zarządzanie flotami pojazdów w nadchodzącym roku.

 

Zaawansowana telematyka w działaniu

Połączenie zaawansowanej telematyki z systemami zarządzania flotą zmienia sektor. Ta integracja​ udostępnia klientom funkcje analizy w czasie rzeczywistym i konserwacji predykcyjnej. Umożliwia menedżerom flot wykorzystanie praktycznych informacji i podejmowanie decyzji z niespotykaną dotąd precyzją i dalekowzrocznością. Nowe technologie, zwłaszcza te służące do planowania tras i zarządzania zadaniami, zwiększają wydajność operacyjną i bezpieczeństwo, ponieważ umożliwiają przechodzenie od zarządzania reaktywnego do proaktywnego.

 

Integracja pojazdów elektrycznych wyznacza zielony kurs

Tempo elektryfikacji flot rośnie, co jest zgodne z globalnymi obowiązkami prawnymi dotyczącymi korzystania z pojazdów bezemisyjnych do 2030 r​​. Zmiana ta obejmuje kompleksowe strategie wdrażania pojazdów elektrycznych, efektywne zarządzanie zasięgiem oraz logistykę ładowania. Przejście na floty elektryczne pokazuje zaangażowanie branży w zrównoważony rozwój oraz reagowanie na wymogi środowiskowe z technologiczną i logistyczną innowacyjnością. Linqo z zadowoleniem obserwuje ten trend, pomagając w płynnym przechodzeniu flot na korzystanie z pojazdów elektrycznych.

Większe bezpieczeństwo kierowców dzięki technologiom SI

Telematyka oparta na sztucznej inteligencji wyznacza nowe standardy bezpieczeństwa kierowców. Technologia ta okazuje się niezbędna do usprawnienia działań operacyjnych i minimalizowania ryzyka. Jest coraz częściej stosowana ze względu na zdolność do analizy predykcyjnej oraz wglądu w dane w czasie rzeczywistym.​​. Segment chmurowy, który obejmował 65% udziału w rynku w 2022 r., umożliwia zdalne zarządzanie działaniami operacyjnymi floty, oferując elastyczność w zakresie rozszerzania możliwości monitorowania.​​. Zarządzanie kosztami paliwa to jedno z największych wyzwań w branży. W coraz większym stopniu opiera się ono na inteligentnych narzędziach i analizie zachowań kierowców w celu optymalizacji zarządzania paliwem.

 

Bezpieczeństwo danych formą cyfrowej bramy

Zwiększona zgodność z normami i zasadami cyberbezpieczeństwa jest niezbędna do spełniania wymogów prawnych, ale przede wszystkim chroni flotę przed nieautoryzowanym dostępem osób postronnych do danych. Technologie takie jak szyfrowanie, uwierzytelnianie wieloskładnikowe oraz systemy antywirusowe i zapory sieciowe znacznie zmniejszają ryzyko cyberataków.

Pojazdy flotowe przechowują znaczną ilość wrażliwych danych, które muszą być chronione. Silne protokoły cyberbezpieczeństwa będą w centrum uwagi w roku 2024. Menedżerowie flot zdobywają wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii informatycznych i przeorientowują swoją uwagę z zarządzania taktycznego na strategiczne. Głównym celem jest gromadzenie i analizowanie danych, tak aby działania operacyjne mogły być bardziej przejrzyste. Rozwiązania zachęcające do stosowania dobrych praktyk w zakresie ekonomicznej jazdy, takie jak Eco-Drive, oraz wdrażanie kultury bezpieczeństwa pomagają w podnoszeniu kompetencji kierowców odpowiedzialnych za logistykę długodystansową. Najważniejsze funkcje, takie jak geofencing, analiza zachowania kierowcy i systemy alarmowe to tylko niektóre z dostępnych technologii monitorowania i śledzenia, które zmniejszają prawdopodobieństwo wypadków.

 

Dominacja rozwiązań na smartfony

Telematyka dostępna na smartfony i aplikacje mobilne, takie jak OnTrack Go, stają się rozwiązaniami dominującymi, ponieważ oferują niezrównane korzyści w zakresie wydajności i bezpieczeństwa. Według raportu Global Market Insights, trend ten jest częścią szerszej zmiany w kierunku Mobility-as-a-Service (MaaS), a wielkość rynku może osiągnąć 1,55 biliona USD do 2032 roku​​. Wdrożenie rozwiązań na smartfony stanowi krok w kierunku bardziej wszechstronnych, przyjaznych dla użytkownika i opłacalnych praktyk zarządzania flotą. MaaS stanowi rozwiązanie alternatywne dla firm w zakresie przeglądu strategii współdzielenia pojazdów i ponownej oceny procesów zarządzania flotą. Oczekuje się, że właściciele flot będą eksperymentować z pojazdami należącymi do firmy i testować ich leasing. Dzięki współdzieleniu pojazdów firmy mogą lepiej wykorzystywać nieużywane pojazdy, kontrolować budżety i zmniejszać emisję dwutlenku węgla. Kluczowe wskaźniki stanu floty również będą ewoluować, przechodząc od liczby pojazdów i danych do czynników takich jak czas, wskaźniki skutecznej realizacji trasy, wskaźniki frekwencji i roczne koszty.

Rozwój segmentów pojazdów osobowych i budowlanych

Saga zarządzania flotą nie ogranicza się tylko do flot komercyjnych. Oczekuje się, że do 2032 r. ponad 42% rynku będzie dotyczyć samochodów osobowych, w których zastosowane zostaną zaawansowane systemy śledzenia.​​W segmencie maszyn budowlanych oczekuje się znacznego wzrostu popularności rozwiązań do zarządzania flotą pomocnych w monitorowaniu ciężkiego sprzętu przez cały czas.​​. W Linqo zawsze dbamy o wszechstronność usług, dlatego jesteśmy gotowi do obsługi tych różnorodnych sektorów i zapewniania ochrony w postaci jak najlepszego zarządzania, bez względu na to, o jaki rodzaj pojazdu chodzi.

W 2024 roku możemy spodziewać się jeszcze bardziej wydajnych, zrównoważonych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w branży zarządzania flotą. Branża rozwija się i jest gotowa do radzenia sobie z rosnącymi potrzebami zarządzania flotą w sposób, który jest zarówno przyjazny dla środowiska, jak i wysoce skuteczny pod względem operacyjnym. Linqo z zaangażowaniem działa na rzecz bardziej ekologicznego działania, wydajnego wyznaczania tras i bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań łączących wiedzę techniczną, kreatywne rozwiązania i koncentrację na potrzebach klienta.